Καθαρισμός σε Δέρμα και Cordura

Αναλαμβάνουμε το καθαρισμό στον εξοπλισμό σας.
Τα δερμάτινα καθαρίζονται προσεκτικά στο χέρι, χωρίς χημικά.
Τα cordura πλένονται και καθαρίζονται χωρίς να χάσουν την αδιαβροχοποίησή τους.

Παρακάτω μία δερμάτινη στολή πριν και μετά τον καθαρισμό!